Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dorobek

Sesje naukowe

      W ostatnich latach Archiwum Kapitulne na Wawelu podjęło się przygotowania, bardziej lub mniej rozbudowanych, form sesyjnych.


      Najpierw w 2005 r. Archiwum Kapitulne po konserwacji rękopisu „Brewiarza opatowickiego” zorganizowało wystawę. W dniu jej otwarcia dr Marek Walczak wygłosił referat wobec rękopisu wystawionego w Muzeum Katedralnym na Wawelu.

      Z kolei w dniu 6 listopada 2007 r., wobec zapowiedzianego na godziny popołudniowe otwarcia wystawy „Źródła kultury duchowej Krakowa”, w godzinach przedpołudniowych w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie odbyła się sesja naukowa pod tym samym tytułem. Sesji przewodniczyły prof. Maria Koczerska i prof. Bożena Wyrozumska.

Wygłoszono następujące referaty:


      -ks. dr hab. Grzegorz Ryś, Wawelskie homiliarze XI-XII w.
      -ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak, Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20)
       z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu.
      -dr Przemysław Nowak, Collectio Tripartita.
      -s. mgr Idalia Rusnaczyk, XII- i XIII-wieczne dokumenty „Kościoła krakowskiego” przechowywane w Archiwum kapitulnym na Wawelu.


      Materiały posesyjne, pod tym samym tytułem, wzbogacone o kilka jeszcze tekstów, Archiwum Kapitulne wydało w 2008 r. inaugurując własną serię wydawniczą: Biblioteka kapitulna na Wawelu.


      Natomiast 3 listopada 2008 r. Polska Akademia Umiejętności, Opactwo OO. Cystersów w Mogile i Archiwum Kapitulne na Wawelu w wielkiej auli Akademii Umiejętności w Krakowie, zorganizowały sesję naukową pt. „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”.

W trakcie sesji wygłoszono następujące referaty:


      -prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Znaczenie mistrza Wincentego dla kultury polskiej.
      -dr Marek D. Kowalski, Biskup Wincenty Kadłubek wobec krakowskiej kapituły katedralnej.
      -dr Beata Kwiatkowska-Kopka, Opactwo jędrzejowskie w czasach Wincentego Kadłubka w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
      -dr Marian Zwiercan, Renesans Kroniki mistrza Wincentego w XV w.
      -dr Edward Skibiński, Idemptitas est mater societatis. Kilka uwag o konstrukcji Kroniki polskiej mistrza Wincentego.
      -mgr Maciej Mikuła, Annales Regni Poloniae deperditi w Kronice mistrza Wincentego.
      -dr Wojciech Drelicharz, Pamięć i tradycja o mistrzu Wincentym w dziejopisarstwie polskim XIII-XV wieku.
      -prof. dr hab. Roman M. Zawadzki, Bł. Wincenty Kadłubek w hagiografii staropolskiej.
      -ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, Bł. Wincenty w kaznodziejstwie staropolskim.
      -ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, Możliwości kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka w świetle obowiązującej procedury
       (pod nieobecność profesora referat odczytał jego asystent).
      -dr hab. Marek Walczak, mgr Krzysztof Czyżewski, Ikonografia bł. Wincentego Kadłubka.
      -ks. prof. PAT dr hab. Jacek Urban, Kult bł. Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu.
      -mgr Wojciech Zwierzchowski, Działalność ośrodka postulacyjnego przy klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie w sprawie kanonizacji
       bł. Wincentego Kadłubka w latach 50-ych -90-ych XX w.
      -ks. dr hab. Grzegorz Ryś, Starania arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka.
      -bp. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Sandomierska nadzieja na kanonizację mistrza Wincentego.


      Wprowadzenie do sesji wygłosił prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, podsumował o. dr Piotr Chojnacki, opat cystersów w Mogile. Materiały sesji ukażą się w trzecim tomie wydawnictwa naukowego „Cistercium mater nostra” w 2009 r.


Copyright (C) 2009 AKKK