Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dorobek

Wystawy

      Miejscem czasowych wystaw w katedrze na Wawelu były najczęściej skarbiec katedralny, kapitularz i kaplica Potockich. Od jubileuszu 900-lecia śmierci św. Stanisława jest nim Muzeum Katedralne na Wawelu poświęcone i otwarte przez kard. K. Wojtyłę 28 września 1978 r.

      Archiwum Kapitulne aktywnie uczestniczyło w większości wystaw organizowanych w salach Muzeum Katedralnego. Od 100 lat obiekty Archiwum Kapitulnego są wypożyczane na różne wystawy w kraju i za granicą.

      W ciągu kilku ostatnich lat Archiwum Kapitulne zorganizowało kilka własnych wystaw. W 2005 r. zespół Archiwum kapitulnego zorganizował wystawę “Kardynał Zbigniew Oleśnicki w zbiorach Kapituły Wawelskiej” i “Brewiarz Opatowicki”. Każdorazowo miejscem wystaw było Muzeum Katedralne na Wawelu.

      Ostatnią była wystawa pt. Źródła kultury duchowej Krakowa” trwająca od 6 listopada 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. Inspirację dla organizatorów stanowił jubileusz 750-lecia przywileju lokacyjnego Krakowa na prawie magdeburskim.

      Na potrzeby wystawy przeprowadzono prace konserwatorskie najstarszego polskiego rękopisu “Złotej Legendy”, kilkudziesięciu dyplomów pergaminowych, a ze skarbca katedralnego tzw. infuły św. Stanisława.

      Na wystawie zaprezentowano ponad 60 obiektów, w zdecydowanej większości pochodzących z Archiwum i Biblioteki Kapitulnej na Wawelu.

      W pierwszej sali zatytułowanej „Władca” wyróżniono Wawel jako sedes regni principalis. Salę ozdobiły najcenniejsze pamiątki skarbca katedralnego: włócznia św. Maurycego i krzyż z diademów książęcych. Obok nich słynny Ewangeliarz Emmeramski oraz dokumenty i pieczęci książęce, szczególnie bogato reprezentowane z czasów Bolesława Wstydliwego.

      W sali zatytułowanej „Katedra” pokazano m.in. najstarsze księgi liturgiczne służące katedrze (lekcjonarz i zespół homiliarzy), a następnie dyplomy i pieczęcie papieskie i królewskie dla kościoła katedralnego, pieczęcie z najstarszymi przedstawieniami katedry z 1220 i 1247 r., oraz księgi służące szkole katedralnej w okresie romańskim.

      W sali zatytułowanej „Biskup” pokazano m.in. najstarszy katalog biskupów krakowskich od Prohora i Prokulfa po Prandotę i Pawła. A dalej imię arcybiskupa Arona wpisane w karolińskim „Praedicationes”, najstarszy w Europie Środkowo-Wschodniej katalog biblioteczny z 1110 r. zapisany na ostatniej karcie Decreta Romanorum Pontificum, katalog biblioteczny biskupa Iwona Odrowąża zapisany na pierwszej karcie KP 66. Ozdobą sali była tzw. infuła św. Stanisława. Św. Stanisławowi była poświęcona następna sala.

      Kanonizacja św, Stanisława o kilka lat poprzedza rok lokacji Krakowa. W 1253 r. w Asyżu papież Innocenty IV kanonizował św. Stanisława. Z okresu bezpośrednio poprzedzającego kanonizacje pochodzą “Miracula sancti Stanislai” spisane w formie zwoju. Tuż po kanonizacji sporządzono bullę kanonizacyjną w kilku egzemplarzach dla kilku podmiotów. Do zabytków epoki tuż po kanonizacji należy m.in. nabyty przez Archiwum Znak pielgrzymi św. Stanisława. W prezentowanym po konserwacji rękopisie “Złotej Legendy” pokazano miniaturę z przedstawieniem św. Stanisława i początek „Vita maior S. Stanislai” pióra Wincentego z Kielczy.

      Wystawie towarzyszył katalog oraz multimedialny interaktywny film w reżyserii Dariusza Reguckiego. Są one wciąż dostępne w ofercie wydawnictw Archiwum Kapitulnego.

      W roku bieżącym Archiwum podjęło się przygotowania wystawy poświęconej osobie kard. Adama S. Sapiehy z okazji 100-lecia powołania go na krakowską stolicę biskupią w 1911 r.


Copyright (C) 2009 AKKK