Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dorobek

Wydawnictwa

      W 2008 r. zespół Archiwum i Biblioteki Kapitulnej na Wawelu podjął się redagowania własnego czasopisma naukowego. Nowa seria wydawnicza nosi tytuł: „Biblioteka Kapitulna na Wawelu”.

      Jako tom 1 w 2008 r. ukazały się „Źródła kultury duchowej Krakowa”. Materiały z sesji naukowej odbytej 6 listopada 2007 r. w Krakowie. Sesja inaugurowała wystawę zorganizowaną przez Archiwum kapitulne w Muzeum katedralnym na Wawelu pod tym samym tytułem. Wystawie towarzyszył katalog.

      W tomie zamieszczono teksty wygłoszone podczas sesji i przygotowane do druku autorstwa:ks. Grzegorza Rysia, „Wawelskie homiliarze XI-XII w.”, ks. Stanisława Mieszczaka „Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20) z Archiwum Krakowskiej kapituły Katedralnej na Wawelu” oraz s. Idalii Rusnaczyk, „XII- i XIII-wieczne dokumenty Kościoła krakowskiego przechowywane w Archiwum kapitulnym na Wawelu”, która jest także redaktorem książki. Tom uzupełniły tekst Małgorzaty Krasnodębskiej-ďAughton, „Praedicationes: słowo i obraz” oraz Barbary Kalfas „Konserwacja infuły zwanej św. Stanisława”. Podsumowanie wyników prac.

      Archiwum kapitulne dysponuje jeszcze egzemplarzami zarówno katalogu wystawy, płyty multimedialnej jak i materiałów sesyjnych.

      W 2009 roku jako drugi tom serii wydawniczej „Biblioteka Kapitulna na Wawelu”, ukazała się praca ks. prof. Jacka Urbana pt. „Karola Wojtyły - Jana Pawła II Katedra na Wawelu”.

    Trzecim tomem serii jest „Katedra krakowska w XVIII wieku”, autorstwa ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego. Rękopis do wydania przygotowała Elżbieta Macioł.

      W 2013 roku ukazał się czwarty tom „Biblioteki Kapitulnej na Wawelu”, noszący tytuł „Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny”. Jest to rozprawa doktorska Natalii Krupy, obroniona w 2011 roku. Kolejnym tomem jest "Kronika Katedry na Wawelu 1934-1982", spisana przez ks. Kazimierza Figlewicza, a przygotowana do druku przez ks. prof. Jacka Urbana i Ewelinę Zych. Szósty tom "Biblioteki Kapitulnej na Wawelu" stanowi edycja źródłowa przygotowana przez Agnieszkę Perzanowską, a redaktorem naukowym tomu jest Piotr Rabiej. Książka nosi tytuł "Inwentarze katedry krakowskiej z lat 1586, 1620 i 1692". W kolejnych tomach ukażą się inwentarze katedry z XVIII i XIX w.

     Ponadto Archiwum Kapitulne na wiosnę 2009 r. przygotowało i wydało kartki wielkanocne z wyobrażeniem najpiękniejszych miniatur z przedstawieniem sceny Zmartwychwstania z przechowywanych w Archiwum kodeksów rękopiśmiennych XV i XVI w.

      Wszystkie publikacje oraz kartki świąteczne z reprodukcjami miniatur z rękopisów Archiwum Kapitulnego na Wawelu (o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej) można nabyć w Archiwum Kapitulnym na Wawelu.


Antosiewicz K., Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, w: „Analecta Cracoviensia” T. 12: 1980, s. 335 – 434.


Źródła kultury duchowej Krakowa. Katalog wystawy, Kraków 2007.


Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej, 6 listopad 2007, w: Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 1, Kraków 2008.


Urban J., Karola Wojtyły - Jana Pawła II Katedra na Wawelu


Przybyszewski B., Katedra Krakowska w XVIII wieku


Krupa N., Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku


Ks. Kazimierz Figlewicz, Kronika Katedry na Wawelu 1934-1982, oprac. ks. Jacek Urban, Ewelina Zych, Kraków 2014


Inwentarze katedry krakowskiej z lat 1586, 1620 i 1692
wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła Agnieszka Perzanowska, red. nauk. Piotr Rabiej.


Inwentarze skarbca katedry krakowskiej z lat 1702, 1761 i 1791
oprac. Agnieszka Perzanowska, w: Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 7, Kraków 2016


B. Kalfas, M. Naruszewicz, N. Krupa, B. Krzywicka, M. Ziąbka, T. Lech, K. Lech
Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej i dziś, w: Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 9, Kraków 2017Copyright (C) 2009 AKKK