Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Zasób

Acta Actorum, Protokolony

    Acta actorum capituli to księgi metryki kapitulnej zawierające protokoły z posiedzeń kapituły. Zawierają informacje zarówno o czynnościach liturgicznych jak i prawnych kapituły, o jej funkcjonowaniu jako korporacji jak i poszczególnych kanoników, odnotowują decyzje podejmowane przez kanoników, informacje dotyczące spraw majątkowych. Najstarsze, do dziś zachowane, zapiski z posiedzeń Kapituły pochodzą z lat 1438. Do metryki wpisywano protokoły z kapituł generalnych, które odbywały się trzy razy w roku, jak i zwyczajnych cotygodniowych.

    Archiwum kapitulne przechowuje trzy zbiory archiwaliów: 1. Acta actorum capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis (sygn. Aa) w liczbie 36 tomów; 2. Prothocollony (sygn. Pa) – 25 tomów; 3. Acta actorum vicariorum (AaV) – 11 tomów. Dwa pierwsze były prowadzone przez Kapitułę zwana większą natomiast trzeci przez kolegium mniejsze wikariuszów katedralnych.


Dla przykładu poniżej zamieszcza się kartę z rękopisu średniowiecznego i współczesnego:

Aa 1b, k. 37: Statutum de libris, 1460

Aa 35, k. 141, Posiedzenie kapituły generalnej, 26 październik 1964.


Copyright (C) 2009 AKKK