Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Zasób

Libri archivi

    Libri Archivi – zbiór ksiąg dziś liczący 35 tomów. Obejmuje księgi kopiariuszów korespondencji kapituły z monarchami, senatorami, biskupami, kapitułami w sprawach politycznych i kościelnych, prowadzonych przeważnie w XVI wieku; dalej instrukcje dawane delegatom kapitulnym do Stolicy Apostolskiej, do króla, do arcybiskupa, biskupów, kapituł, do nuncjuszów papieskich, na synody, sejmy, sejmiki i zjazdy, relacje z poselstw sprawowanych (kościelnych, politycznych).

    W tychże księgach znajdują się oryginały albo notarialne transumpty najrozmaitszych aktów, listów, zapisów, a mianowicie fundacje, uposażenia, erekcje kościołów – listy apostolskie i korespondencje rzymskie, transakcje, akta kupna i sprzedaży, zapisy i zamiany dóbr rozmaitych biskupich i kapitulnych; manifesty, protesty, pretensje i relacje w sprawach majątkowych kapituły; pozwy, dekrety, wyroki i akta graniczne dóbr kapitulnych i biskupich; lauda i uchwały; oryginalne listy pisane do kapituły przez królów, prymasów, biskupów, nuncjuszy i innych dostojników kościelnych. Mieszczą się tam także listy prywatne pisane przeważnie do całej kapituły lub poszczególnych jej członków. Prywatne relacje z sejmów przez delegatów wysłanych z kapituły. Krótko mówiąc, szeroki materiał historyczny i dziejowy. Są to także księgi instytucji prałatów i kanoników. W tym zbiorze także dwie księgi testamentów.


Copyright (C) 2009 AKKK