Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Zasób

Archiwum św. Jadwigi

    Decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, z dnia 12 września 2007 r., Archiwum św. Królowej Jadwigi, zostało przeniesione i scalone w jednym miejscu tj. w Archiwum kapitulnym na Wawelu.

    Przed scaleniem dokumenty związane z Jadwigą, królem Polski, umieszczone były w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, następnie przeniesione zostały do Instytutu Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18. Prace nad beatyfikacją i kanonizacją Jadwigi niejako wymusiły kolejne miejsca przechowywania – Biblioteka Instytutu Liturgicznego PAT przy ul. Sławkowskiej 24, gdzie opiekę nad zbiorem miała dr Stanisława Postawa, następnie (do teraz) Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie; opiekę nad rzymskimi dokumentami ma bardzo zasłużony w pracach kanonizacyjnych świętej wawelskiej – ks. dr Michał Jagosz.

    Scalanie akt z w/w miejsc nie zostało zakończone, stąd w Archiwum kapitulnym nie można podjąć prac związanych z komplementarnym opracowaniem zbioru. Jego funkcje są zawężone do obsługi Czytelników, według przyjętego układu archiwum przez dr M. Matusek i nadanych przez nią sygnatur (z wyjątkiem zbioru ikonograficznego i katalogu książek).

    Zbiór ikonograficzny liczy ponad 1000 zdjęć. Są to zdjęcia związane z miejscami kultu św. Jadwigi: na Węgrzech, w Rzymie, w Polsce w diecezjach: białostockiej, pelplińskiej, częstochowskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, gorzowskiej, kieleckiej, łódzkiej, łomżyńskiej, lubelskiej, olsztyńskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej, warszawskiej, włocławskiej, wrocławskiej i – najliczniej reprezentowanej – krakowskiej. W zbiorze znalazły się zdjęcia z dzieł literackich i rękopisów. Osobną grupę tworzą zdjęcia z katedry na Wawelu.

    W zbiorze przekazanych druków (książki, broszury, prasa) znajduje się 308 pozycji.

    Archiwum kapitulne na Wawelu posiada dokumenty pergaminowe związane zarówno z procesem kanonizacyjnym jak i samą kanonizacją. W zbiorze pergaminów znajdują się dokumenty rozpoczynające proces kanonizacyjny oraz sam dokument ogłaszający kanonizację. Pierwszy Litterae canonizationis S. Hedwigis z 30 września 1426 r. (AKKK, D. perg. 301), w którym to Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński i prymas, na prośby biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i kapituły katedralnej wyznacza komisję do przesłuchiwania świadków, zeznających o życiu i cudach Jadwigi, królowej Polski. „Najmłodszy” dokument pergaminowy, z 8 czerwca 1997 r., to bulla kanonizacyjna Jadwigi Andegaweńskiej, którą to obecny Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętą.


Copyright (C) 2009 AKKK