Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Zasób

Druki XIX i XX w.

    O wyodrębnieniu druków XIX i XX w., przechowywanych w Bibliotece Kapitulnej, zadecydowało wyróżnienie starych druków. Prace biblioteczne przy inkunabułach i starych drukach podjął ks. dr Karol Kozłowski, a kontynuowała s. mgr Klara Antosiewicz. Po przeniesieniu biblioteki kapitulnej z budynku Wawel 2, wobec jego restauracji i urządzenia w nim Muzeum Katedralnego, inkunabuły i starodruki przeniesiono do jednego z pomieszczeń Archiwum i Biblioteki, a druki XIX i XX w. do kolejnego z pomieszczeń. W latach 70-ych XX w. druki XIX i XX w. zostały skatalogowane w porządku alfabetycznym i rzeczowym.


    Biblioteka kapitulna na Wawelu, idąc za myślą ks, prof. Jana Fijałka, gromadzi, przechowuje i udostępnia przede wszystkim te druki, które dotyczą trzech podstawowych tematów: katedra na Wawelu, Kapituła katedralna oraz Archidiecezja krakowska. Zgromadzony materiał zawiera więc podstawową lekturę naukową na ten temat.

    Równocześnie Biblioteka kapitulna przechowuje w całości lub w części biblioteki kanoników katedralnych, które do niej trafiły.

    W 1854 r. ks. Mateusz Gładyszewicz w testamencie napisał: „wszystkie książki i czasopisma jakie teraz posiadam i jakie się po śmierci mojej u mnie znajdować będą moje własne, do Biblioteki Kapituły katedralnej krakowskiej od dziś dnia oddaję”. Od połowy XIX w. coraz częściej notowane bywają nabytki. W 1853 r. Tytus Działyński ofiarował wydawane przez siebie “Statutum M. Ducatus Lithuaniae”, “Liber Familiae Szydłoviciae” i “Acta Tomiciana”.


    Bp Ludwik Łętowski ofiarował egzemplarze swojej “Katedry na Wawelu”. Zbiór powiększał się na drodze zakupów, pojedynczych darów, a także wynikających z zapisów testamentalnych, fragmentów księgozbiorów. Zbiór Biblioteki kapitulnej powiększył się o cześć zbiorów po biskupach m. in. po kard. Janie Puzynie, abp. Franciszku Symonie, kard. Adamie Sapieże, a także po kanonikach, po ks. prof. Władysławie Chotkowskim, ks. prof. Antonim Bystrzonowskim, ks. infułacie Bogdanie Niemczewskim. a także m. in. po dr. Marianie Bartynowskim.


    Zbiór biblioteczny jest niewielki, ma charakter biblioteki podręcznej. Liczy ponad 2.000 woluminów. Służy pracownikom Biblioteki kapitulnej oraz czytelnikom podejmującym kwerendę w Archiwum kapitulnym na Wawelu.

Copyright (C) 2009 AKKK