Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

ZasóbDokumentacja aktowa

Katalogi dotyczące Katedry Krakowskiej:


     - INWENTARZE KATEDRY KRAKOWSKIEJ, JEJ SKARBCA, KAPLIC, OŁTARZY, ARCHIWUM I BIBLIOTEKI.
     - AKTA WIZYTACJI BISKUPICH KATEDRY I DIECEZJI KRAKOWSKIEJ.
     - AKTA KATEDRY KRAKOWSKIEJ.


Katalogi dotyczące majątków ziemskich i nieruchomości krakowskich Kapituły Katedralnej:


     - INWETARZE WSI PRESTYMONIALNYCH KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ.
     - INWENTARZ REWIZJI WSI PRESTYMONIALNYCH KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ.
     - INWENTARZ REWIZJI DÓBR WIEJSKICH KAPITUŁY KATEDRALNEJ W KLUCZACH.
     - INWENTARZ REWIZJI DÓBR WIEJSKICH KAPITUŁY ... W KLUCZACH: Bodzentyńskim, Iłżeckim, i Kieleckim.
     - INWENTARZ REWIZJI RÓŻNYCH DÓBR WIEJSKICH KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ.
     - INWENTARZ DOMÓW KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ I INNYCH KOLEGIÓW KATEDRALNYCH ORAZ PAŁACÓW BISKUPÓW
       KRAKOWSKICH.
     - INWENTARZ REWIZJI DOMÓW KRAKOWSKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ.


Katalogi dotyczące majątków ziemskich i różnych nieruchomości biskupstwa krakowskiego:


     - REGESTRY KONTRYBUCJI tzw. LIBRI RETAXTIONUM oraz inne księgi przychodów z dóbr kościelnych w DIECEZJI KRAKOWSKIEJ.
     - INWENTARZE DÓBR WIEJSKICH BISKUPSTWA KRAKOWSKIEGO, KAPITUŁY KATEDRALNEJ KRAKOWSKIEJ ORAZ KOLEGIÓW
       KATEDRALNYCH.
     - AKTA BISKUPSTWA KRAKOWSKIEGO.
     - INWENTARZE KOŚCIOŁÓW W RÓŻNYCH MIEJSCOWOŚCIACH.


Akta dotyczące osób różnych:


     - INWENTARZE MAJĄTKOWE RÓŻNYCH OSÓB.
     - AKTA PERSONALNE.


Copyright (C) 2009 AKKK