Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Zasób

Zbiór Karola Wojtyły

    Zbiór dokumentów dotyczących Sługi Bożego Jana Pawła II to akta dokumentujące życie i działalność Sługi Bożego Jana Pawła II, zwłaszcza w jego okresie „krakowskim”. W zbiorze wyróżnia się akta podzielone tematycznie na:


    1) Personalia
    2) Katedra – Kapituła
    3) Vaticanum II
    4) Synod – Stanisław
    5) Korespondencja
    6) Nauczanie
    7) Nauczanie w ramach kolegium biskupów
    8) Jan Paweł II
    9) Varia


    Poza w/w działami można odnaleźć także informacje zawarte w księgach. Stosunkowo wiele dostarczają ich protokoły z posiedzeń kapituły katedralnej, zwane Acta actorum. W 35. tomie (AKKK, Aa 35) odnajdujemy aż 48 wpisów dotyczących osoby przyszłego Papieża (najstarszy z nich nosi datę 7 marca 1959 r. ostatni – 17 października 1978 r.). Wiele informacji zamieszczonych jest także w spuściznach, księgach metrykalnych, ogłoszeniach parafialnych i in.

    Archiwum posiada również kilka dokumentów związanych ze Sługą Bożym, m.in. dokument pergaminowy, w którym dokonuje on reorganizacji kapituły katedralnej (zob. dokumenty pergaminowe); list papieża Pawła VI do kardynała Karola Wojtyły z okazji 600 – lecia urodzin Błogosławionej Jadwigi (Watykan, 10 V 1974),


dokumenty nadające godność Protonotariusza Apostolskiego


i bullę kanonizacyjną św. Jadwigi Andegaweńskiej.


Copyright (C) 2009 AKKK