Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

Konserwacja dokumentów pergaminowych z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej


W grudniu 2011 r. Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej zakończyło, trwającą 10 miesięcy, realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu: „Dziedzictwo kulturowe”) oraz Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej.


Projekt to pełna konserwacja pięćdziesięciu sześciu dokumentów pergaminowych z lat 1256-1559. Zbiór pergaminów stanowi najcenniejszą część zasobu Archiwum kapitulnego na Wawelu. Liczy on ponad tysiąc dwieście dyplomów pergaminowych, przechowywanych i strzeżonych nieprzerwanie od średniowiecza przy krakowskiej katedrze. Całość zbioru datowana jest na okres od 1166 do 1997 r. Wystawcami tych dokumentów byli przedstawiciele wszystkich władz społeczeństwa od książąt, królów po papieży, biskupów, kapitułę katedralną i osoby prywatne.


Ze względu na rangę oraz unikatowy charakter dokumentów, ich znaczenie dla historii kraju oraz Kościoła powszechnego, projekt był realizowany pod specjalnym, osobistym patronatem JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.


Cel projektu to ochrona, zachowanie, prezentacja, popularyzacja najstarszego dziedzictwa historycznego i kulturowego państwa oraz Kościoła polskiego. W ramach realizacji zadania wybrane (najgorzej zachowane) obiekty poddane zostały pełnej konserwacji. Zakonserwowane dokumenty opisują fakty niesłychanie istotne dla historii Kościoła oraz historii Polski. Zawartość i ranga tych archiwaliów przesądza o szczególnym charakterze całego zbioru – to nieocenione (niekiedy jedyne) źródło dla badaczy historii państwa i Kościoła. Zrealizowany proces konserwacji zatrzyma degradację obiektów.


Archiwum kapitulne na Wawelu należy obecnie do instytucji wyposażonych w odpowiedni magazyn ze specjalnie zaprojektowanymi i wykonanymi szafami na dokumenty oraz sporządzonymi pudłami introligatorskimi osobno dla każdego dyplomu. Stało się to możliwe po podjęciu prac remontowych dzięki zaangażowaniu kapituły krakowskiej, parafii katedralnej i pomocy SKOZK. Natomiast dzięki wsparciu finansowemu MKiDzN wytypowane dokumenty pergaminowe zostały zakonserwowane i powróciły do przygotowanych wcześniej warunków, zapewniających optymalne standardy przechowywania i właściwego zabezpieczania zbioru.


Realizacja projektu pozwoli, w szerszym niż dotąd zakresie, włączyć kościelne zasoby archiwalne w powszechnie dostępny zbiór archiwów narodowych. Jednocześnie przechowywane w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu bezcenne obiekty będą mogły bez przeszkód (w zakresie ograniczonym przez wymogi konserwatorskie) być udostępniane do wystaw i projektów badawczych.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright (C) 2009 AKKK