Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

Konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej
na Wawelu


W 2019 r. w ramach dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Wspieranie działań muzealnych, pn. „Konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Waweluˮ pełnej konserwacji zostaną poddane następujące obiekty, przechowywane w zbiorach Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:

  • Ordinarium Olomucense-Cracoviense, kodeks pergaminowy, k. XIII w. (sygn. AKKK, Ms 51)
  • Księga chrztów i księga małżeństw – katedra na Wawelu, rękopis, k. XVI–XVII w. (sygn. AKKK, KM 1598–1699)
  • Biblia, Lat. cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Nicolaus de Lyra, Contra perfidiam Iudaeorum, cum additionibus Francisci Moneliensis. Ed. Paulus a Mercatello. Venezia [Io. Herbort] Io. de Colonia, Nic. Jenson et sociis, 31 VII 1481, inkunabuł (sygn. AKKK, Inc. 170)
  • De Sanctis Apostolis Hymnis 2 Exultet orbis gaudiis, Aeterna Christi munera a 4 Vocibus H. R[óżycki]; gł. CATB, rękopis (sygn. AKKK, Kk.I.368)


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright (C) 2009 AKKK