Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej


W 2016 r. w ramach dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Dziedzictwo Kulturowe 2016 - wspieranie zadań muzealnych, pt. "Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej" pełnej konserwacji zostały poddane 3 pergaminowe kodeksy rękopiśmienne znajdujące się w zbiorach Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Są to: Mszał, łac. Missale (AKKK, Ms 7), Rytuał, łac. Rituale sacramentorum (AKKK, Ms 25) i Pasjonał, łac. Passionale, Lamentationes (AKKK, Ms 59). Wszystkie służyły do sprawowania liturgii w Katedrze Wawelskiej jeszcze w średniowieczu. Gdy zastąpiono je nowymi księgami liturgicznymi, trafiły do Archiwum Kapitulnego, gdzie są przechowywane po dzień dzisiejszy. Każdy z 3 zakonserwowanych w tym roku rękopisów przez około 500-600 był i nadal pozostaje związany z jednym miejscem użytkowania i przechowywania - Katedrą i Archiwum.


Missale (Mszał) - AKKK, Ms 7 - 3 ćwierć XV w. - rękopis pergaminowy


Mszał oznaczony sygnaturą Ms 7 to najobszerniejszy z rękopisów poddanych konserwacji w 2016 r. Został spisany po łacinie. Ma 372 karty pergaminowe o wymiarach 37,5 x 27,5 cm. Pochodzi z 3 ćwierci XV w., był uzupełniany w XVI w. Powstał w kręgu Mistrza Mszału wawelskiego Ms 2. Ufundował go jeden z kanoników z przeznaczeniem dla Katedry na Wawelu. Został spisany teksturą gotycką w 2 kolumnach i ozdobiony kilkudziesięcioma barwnymi, złoconymi miniaturami oraz inicjałami. Na miniaturach znajdują się wyobrażenia Chrystusa, Marii, świętych pańskich oraz sceny z Pisma Świętego. Kodeks ma skórzaną oprawę.


Rituale sacramentorum - AKKK, Ms 25 - XV w. - rękopis pergaminowy


Jest to najmniejsza z zakonserwowanych w tym roku ksiąg. Rękopis został spisany po łacinie, na 55 kartach pergaminowych. Pochodzi z XV w. Zawiera formuły błogosławieństw używanych w czasie liturgii, np. błogosławieństwo wody, obrzęd ostatniego namaszczenia, ceremonię chrztu. Na oprawie znajdowała się karta z inkunabułu (XV-wiecznego druku) która podczas konserwacji została zabezpieczona. Wykonano nową oprawę ze skóry.


Passionale, Lamentationes - AKKK, Ms 59 - 4 dziesięciolecie XV w. - rękopis pergaminowy


To trzeci z pergaminowych rękopisów poddany konserwacji w 2016 r. Podobnie jak dwa poprzednie został spisany po łacinie. Jest podobnych rozmiarów jak Mszał (Ms 7) ale znacznie cieńszy - ma 67 kart. Pochodzi z czwartego dziesięciolecia XV w. Zawiera teksty z zapisem nutowym, które były śpiewane podczas Wielkiego Tygodnia. Były to pasje według 4 ewangelistów, lamentacje proroka Jeremiasza i początki lekcji ewangelii. Kodeks jest ozdobiony 2 barwnymi miniaturami, wyobrażającymi Ukrzyżowanego Chrystusa i proroka Jeremiasza oraz barwnymi inicjałami. Na oprawie znajdowała się karta pergaminową z zapisem nutowym (pochodząca prawdopodobnie z XV-wiecznego antyfonarza), która podczas konserwacji została zabezpieczona. Wykonano nową oprawę ze skóry.


Konserwację przeprowadziła Ewa PietrzakProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright (C) 2009 AKKK