Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

Konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu

W 2018 r. w ramach dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pełnej konserwacji zostały poddane następujące obiekty z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:

- Antyfonarz (Antiphonarium) – AKKK, Ms 50 – koniec XV w. ‒ kodeks pergaminowy

Bogato iluminowany antyfonarz został spisany około 1500 r. przez wikariusza katedralnego ks. Piotra Postawę z Proszowic, który dwukrotnie podpisał się na kartach kodeksu. Manuskrypt ufundował jeden z kanoników. Antyfonarz przez wiele lat był użytkowany w katedrze krakowskiej, później zaś trafił do Archiwum Kapitulnego na Wawelu (obecnie: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej).

- Mszał: „Officium Mariae Virginis Pii V Pont. Max. Jussu editum”, Antwerpia 1609 – AKKK, RARA I-1145 – starodruk

Starodruk Officium Mariae Virginis Pii V Pont. Max. Jussu editum został wydany w Antwerpii w 1609 r., w oficynie Christopha Plantina, kierowanej przez Jana I Moretusa. Jest to druga edycja książki wydana w wersji ekskluzywnej, bogato dekorowana małymi inicjałowymi drzeworytami i licznymi miedziorytami, za których autorów uważa się flamandzkich sztycharzy Theodoora Galle i Karela de Mallery. Grafiki zawarte w Officium należą do najwyższej klasy miedziorytów, niektóre z nich prezentują sceny o niespotykanej ikonografii.
Officium B. M. Virginis to część mszału, która była odmawiana przez kolegium kapłańskie Mansjonarzy w katedrze krakowskiej w kaplicy pw. Narodzenia Najśw. Panny Marii, zwanej Mariacką. Edycja z 1609 r. jest w Polsce unikatem. Według dotychczasowych ustaleń jedyny egzemplarz dzieła znajduje się w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. W wawelskim egzemplarzu jest zachowanych 61 miedziorytów. Jest to dodatkowo zespół sztychów o szczególnym znaczeniu dla sztuki polskiej, ponieważ dostarczył wzory graficzne dla licznych malowideł i dzieł snycerskich w Polsce.

- Rękopisy muzyczne:
  • Jacek Różycki, Omni die dic Mariae H. R[óżycki], Illustre Sydus coelitus, Antra deserti Teneris – AKKK, Kk.I.371 – II poł. XVII w. – rękopis
  • Jacek Różycki, Motetti: Salve decus humani generi, O Maria stella Maris... – AKKK, Kk.I.377 – II poł. XVII w. – rękopisW Archiwum Kapitulnym na Wawelu przechowywane jest kilkanaście utworów autorstwa Jacka Różyckiego (Hyacinthus Różycki, inicjały: H.R.), które były wykonywane w katedrze krakowskiej przez śpiewaków z tutejszej kapeli katedralnej. Jest to jeden z najobszerniejszych zachowanych zbiorów utworów autorstwa tego kompozytora. Wśród nich znajdują się hymny o tematyce religijnej na sopran, alt, tenor i bas a capella, o następujących tytułach: Omni die dic Mariae, Salve decus humani generi, O Maria stella Maris....
Jacek Różycki (ur. ok. 1635, zm. 1703-1704) był kompozytorem kapelmistrzem królewskim w Warszawie na dworze czterech kolejnych polskich królów: Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta II Mocnego). Był uczniem Bartłomieja Pękiela, który przez wiele lat stał na czele kapeli katedry wawelskiej.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Copyright (C) 2009 AKKK