Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

W 2018 r. w ramach dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu Dziedzictwo Kulturowe 2018 – wspieranie działań muzealnych, pn. „Konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu ˮ pełnej konserwacji zostaną poddane następujące obiekty, przechowywane w zbiorach Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:
- Antyfonarz (Antiphonarium), AKKK, Ms 50, kodeks pergaminowy, k. XV w.
- Mszał (Officium Mariae Virginis Pii V Pont. Max. Jussu editum, Antwerpia 1609), AKKK, RARA I-1145, starodruk
- Rękopisy muzyczne:

  • Jacek Różycki, Omni die dic Mariae H. R[óżycki], Illustre Sydus coelitus, Antra deserti Teneris, AKKK, Kk.I.371, rękopis, II poł. XVII w.
  • Jacek Różycki, Motetti: Salve decus humani generi, O Maria stella Maris..., AKKK, Kk.I.377, rękopis, II poł. XVII w.


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Copyright (C) 2009 AKKK