Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

„Dziedzictwo Katedry - konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu”


W 2021 r. w ramach dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu projektu pn. „Dziedzictwo Katedry - konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu” pełnej konserwacji zostały poddane 2 manuskrypty oraz starodruk pochodzące ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:


- AKKK, Ms 54
Antiphonarium de Tempore to pochodzący z XV w. (może z początku XVI w.?) pergaminowy manuskrypt używany w przeszłości w katedrze na Wawelu. Pochodząca z początków XVI w. oprawa z ciemnobrązowej skóry naciągniętej na deski przetrwała do naszych czasów bez większych uszkodzeń. Na dobrze zachowanych tłoczonych zdobieniach do dziś możemy odczytać tytuł manuskryptu, datę (zapewne sporządzenia oprawy) oraz dopatrzeć się herbów ‒ w tym herbu Abdank, zapewne należący fundatora kodeksu. Według ustaleń ks. Ignacego Polkowskiego został spisany przez Jana z Samborza lub Sambora (Johannes Samborita).
- AKKK, Ms 236
Graduale Macieja z Wiślicy to papierowy rękopis, który został spisany pod koniec XV lub na początku XVI w. Graduał zawiera łacińskie teksty o świętych pańskich oraz odnoszące się do Matki Bożej oraz świąt liturgicznych. Wśród licznego grona świętych możemy natrafić na modlitwy odnoszące się do postaci związanych z historią Polski – świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława, do św. Jadwigi Śląskiej. Obok nich należy wymienić patrona Krakowa św. Floriana (jest nim również wspomniany już św. Stanisław BM), a także św. Jana Jałmużnika, którego kult na początku XVI w. propagowali bp Jan Konarski i Mikołaj Lanckoroński. Obok nich na kartach kodeksu znajdują się pieśni o świętych czeskich: Wicie, Ludmile.
W kodeksie przeważa język łaciński, jednak jedna ze składek, spisana inną ręką zawiera tekst w języku staropolskim. To zapisana w formie pieśni opowieść o Zwiastowaniu. Pod tym tekstem znajduje się nota proweniencyjna, niestety nie zachowana w całości. Dowiadujemy się z niej że kodeks został spisany sumptem Macieja z Wiślicy, wikariusza krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych (nieistniejącego już).
Rękopis zdobią jedno- i dwubarwne inicjały. Do ich wykonania użyto farb: czerwonej i niebieskiej. Kolorem czerwonym zapisano też ważniejsze frazy ułatwiając tym samym korzystanie z księgi.- AKKK, RARA I -1691
Le tableau de la croix représenté dans les ceremonies de la S(ain)te messe ensemble le tresor de la devotion aux soufrances de N(ost)re S. I. C. le tout enrichi de belles figures, Paris, 1651, chez François Mazot, ruë S. Denis, III edycja z 1653 r.
Starodruk wydany został w Paryżu w 1653 r. przez François’a Mazota w wersji dwujęzycznej (łacina, j. francuski). Jest to trzecia edycja dziełka z 1651 r. Egzemplarz niewielkiej książki (13 x 18 cm) znajdujący się w Archiwum Kapitulnym jest niekompletny, posiada 40 kart (między innymi brak karty tytułowej), w formacie quatro. Każda ze stron ozdobiona jest dużymi miedziorytami, których autorami są francuscy graficy Jean Collin, Jacob Guillaume de Gheyn III [?], I. Durant. Część pierwsza składa się z Litanii do Wszystkich Świętych z przedstawieniami na jednej stronie kolejnych etapów Mszy św., zestawionych z odpowiadającymi im epizodami z Męki Pańskiej, a na sąsiedniej postaciami świętych z wezwaniami z litanii oraz elementami fauny i flory, którym towarzyszą sceny o treści mistycznej lub historycznej. Kolejna część zawiera psalmy pokutne z Księgi Psalmów w bordiurach ze scenami historycznymi i biblijnymi oraz modlitwy w bordiurach ze scenami z życia Chrystusa i z Dziejów Apostolskich.W dniach 13-27 grudnia 2021 r. wymienione wyżej obiekty będzie można bezpłatnie zobaczyć w Muzeum Katedralnym na Wawelu. W pierwszym tygodniu będzie to Ms 54, zaś w drugim Ms 236 i RARA I-1691


Zadanie „Dziedzictwo Katedry - konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Koszt całkowity zadania: 90 000,00 zł, w tym dotacja MKDNiS: 57 000,00 zł.

Copyright (C) 2009 AKKK