Wawel 3, 31-001 Kraków
tel.: 012 422 98 32
kom.: 572-293-827
E-mail: akkk@diecezja.krakow.pl
Archiwum czynne: Wt. - Pt. 9:00 - 13:00

Dofinansowania

„Dziedzictwo królewskiej Katedry - konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu”


W 2022 r., w ramach zadania dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, pełnej konserwacji poddane zostaną dwa manuskrypty oraz starodruk, pochodzące ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej:

  • AKKK Ms 19, Liber evangeliorum fund. bp. Piotra Tomickiego, kodeks pergaminowy, 1534 r.

  • AKKK, Ms 148, Sermones et Legendae de sanctis, kodeks pergaminowy, XIV/XV w.

  • • AKKK, RARA III-2793, Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum Pii V Pont[ifici] Max[imi] iussu editum, Wenecja 1578, staroduk/rękopis


Wszystkie trzy księgi to bezcenne zabytki piśmiennictwa, przez wieki związane z historią wawelskiego wzgórza. Konserwacja powstrzyma degradację obiektów będących dziedzictwem Krakowskiej Kapituły Katedralnej. W grudniu 2022 r. zaplanowano czasową prezentację zabytków na ekspozycji stałej w Muzeum Katedralnym na Wawelu.


Zadanie „Dziedzictwo Katedry - konserwacja zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Koszt całkowity zadania: 114 900,00 zł, w tym dotacja MKiDN: 81 900,00 zł.

Copyright (C) 2009 AKKK